Att lära sig spela ett instrument

Att lära sig spela ett instrument

Musik
Det finns många anledningar att börja lära sig ett instrument. Mycket forskning tyder till exempel på att det hjälper hjärnans utveckling, särskilt när barn börjar spela ett instrument i tidig ålder. Att spela ett instrument under skolåren gör sannolikt att man kommer att prestera bättre i matte, språk och i allmänna IQ-tester, eftersom det förbättrar de kognitiva förmågorna att spela ett instrument. Trots det kan man som förälder aldrig tvinga ett barn till att spela ett instrument – i alla fall inte om man vill att barnet ska associera musiken till glädje, och fortsätta spela även i vuxen ålder. Därför är det bästa man kan göra att introducera barnet till olika instrument, låta dem prova på, och själva upptäcka ett eventuellt intresse. Många musikskolor har prova-på-tillfällen just för detta syfte.…
Läs mer