Förbättrad hjärnkapacitet med musikens hjälp

Home / Musik / Förbättrad hjärnkapacitet med musikens hjälp

Att spela musik är det väldigt många som tycker om och blir glada av. Men musiken kan också ha andra effekter. Effekter som gör att vi presterar bättre, att vi blir mer intelligenta, att vi sänker vår stressnivå och vi blir bättre på att samarbeta med andra människor. Musikens effekter kan till och med vara större än effekten av mediciner som reglerar signalsubstanserna i hjärnan.

Det är nämligen vetenskapligt bevisat att musik förbättrar hjärnans kapacitet. I en studie av barn i 7-årsåldern, The Effect of Piano Lessons on the Vocabulary and Verbal Sequencing Skills of Primary Grade Students, visade Ortiz och Piro att de som fick regelbunden undervisning i piano under tre år visade upp bättre resultat på verbala test än den Young cute girl playing violin at homekontrollgrupp som inte fick någon undervisning. Möjligen kan man tycka att det hade varit bättre att jämföra med en annan aktivitet, för att det är ganska naturligt att du blir smartare om du gör en intellektuell aktivitet än om du inte gör det. Men även andra studier har visat på liknande resultat vad gäller förbättrade språkkunskaper och logiskt tänkande till följd av musikalisk övning.

När vi musicerar tillsammans så synkroniseras svängningsmönster i våra hjärnor med varandra. På flera sätt leder musicerandet till en ökad social förmåga, genom de fysiologiska processerna som svängningsmönster men också förmågan att lyssna in och kommunicera med varandra. Det är också en form av koncentration som
förbättrar vår kapacitet att koncentrera oss i andra situationer. Hjärnan arbetar på ett annat sätt när den håller på musik. En intressant företeelse är att många personer som stammar lyckconductor's handas att inte stamma när de talar i rytm, i talkör, till metronom och det finns många som kan sjunga utan att stamma.

Sedan var det det här med glädjen. Många sorters musicerande och sjungande frigör signalsubstanser som till exempel dopamin vilket gör att vi upplever lycka. Att sjunga i kör är en aktivitet som har studerats väl och där den fysiologiska lyckobringande effekten har varit tydlig. Detta sänker också stressnivåerna i kroppen vilket i sin tur gör att sångarna kan tänka klarare och prestera bättre även utanför repetitionstillfället.